Algemene Voorwaarden voor OutdoorFriends Leden

LET OP: Op 1 juni 2015 stoppen we met de lidmaatschappen. Je kunt geen lid meer worden. 

Welkom bij OutdoorFriends, netwerk voor actieve buitensporters en natuurliefhebbers!

Lees hier de toelichting op onze Voorwaarden: over zaken als het lidmaatschap, de activiteiten, aansprakelijkheid, privacyregels en copyright.

1. Kosten voor lidmaatschap en deelname aan evenementen

 • Het OutdoorFriends lidmaatschap kost momenteel tot 1 juni 2015 € 18 bij betaling via iDEAL, € 21 bij overmaking. De betaling is eenmalig, er is géén automatische verlenging.
 • Na afronding van je betaling wordt geen geld terug betaald.  
 • Vanaf 1 juni 2015 stoppen we waarschijnlijk met met de lidmaatschappen en mogelijk ook met de website. 
 • Tenzij anders vermeld kunnen alléén Leden deelnemen aan de wandelingen en events. Deelname is vaak gratis. Als ook niet-leden kunnen deelnemen hebben de leden meestal ledenvoordeel.
 • De eventuele kosten voor deelname staan vermeld bij de events en weekends op de OutdoorFriends Agenda.

2. Registratie als OutdoorFriends lid en uitschrijving

 • Herken je je in het profiel: natuurliefhebber, actief, ondernemend en sociaal? Dan ben je welkom als lid van OutdoorFriends.
 • Je wordt lid door je te registreren (gebruikersnaam en enkele persoonsgegevens invoeren, incl. acceptatie van de Voorwaarden), te betalen en je profiel aan te maken. 
 • Uitschrijving kan door in 'mijn OutdoorFriends account' te kiezen voor 'mijn Lidmaatschap opzeggen'. Het duurt dan nog even voordat je profiel verwijderd wordt. 
 • Het is niet de bedoeling dat leden zich hier expliciet met hun werk en bedrijf profileren. Daarom staan de achternamen, bedrijfsnamen, websites en verdere bedrijfsgegevens niet in de profielen.
 • Leden hebben niet vanzelfsprekend het recht activiteiten en events (al dan niet vanuit hun bedrijf) tegen betaling aan te bieden via de Agenda of de Oproepen. Slechts enkele outdoor professionals bieden, in overleg, hun eigen outdoor activiteiten aan de leden aan.

3. Organisatie, inschrijving, betaling voor de Events

 • De events en reizen op deze website worden georganiseerd door de leden zelf en door professionele aanbieders.
 • Alléén Leden kunnen deelnemen aan de wandelingen en events.
 • Meld je altijd aan als deelnemer via de aanmeldknop op de Eventpagina op deze OutdoorFriends website,
 • Meld je tijdig af wanneer je toch niet meegaat, via de afmeldknop op de Eventpagina. Het is netjes om daarnaast je afmelding te melden via je reactie of door de organisator een persoonlijk berichtje te sturen.
 • Wil je iemand meenemen? Laat die persoon zich dan ook aanmelden als Lid van OutdoorFriends.
 • Bij ieder event of reis op de agenda staat duidelijk hoe de eventuele betaling is geregeld:
  • meestal regelt de organisator de betaling onderling met de deelnemers.
  • soms loopt de betaling via de website van de organisator.
 • Leden die een wandeling, fietstocht of ander event organiseren, zijn zelf verantwoordelijk voor goede informatie, organisatie en de betalingen.
 • OutdoorFriends is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afhandelen van de betalingen van de events.

4. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de website en aan events en reizen die op deze website zijn vermeld is altijd 100% voor je eigen risico. Dit geldt onafhankelijk van wie het event organiseert (OutdoorFriends, een lid, een bedrijf of een andere partij).
 • Door inschrijving aan een event of reis verklaar je dat je geestelijk en fysiek voldoende gezond bent om deel te nemen.
 • OutdoorFriends is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van een event of reis.
 • We adviseren je dringend zelf een passende annulerings- of reisverzekering af te sluiten wanneer je aan een event of reis gaat deelnemen.
 • Bij een event of reis georganiseerd door een lid of bedrijf is OutdoorFriends geen partij. OutdoorFriends faciliteert slechts met de website. De overeenkomst voor het event of de reis wordt gesloten tussen jou en het organiserende lid of bedrijf.
 • Wanneer een event of reis wordt georganiseerd door een bedrijf gelden de voorwaarden van deze aanbieder voor inschrijving, deelname en annulering.
 • OutdoorFriends spant zich in om informatie van derden, over events en reizen e.d., zo juist mogelijk te vermelden. Maar OutdoorFriends is zeker niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens over prijzen, data, voorwaarden, invulling van programma's, etc.

5. Privacy voor leden van OutdoorFriends

 • Iedereen die zich registreert als lid ontvangt automatisch de OutdoorFriends Agenda en Nieuwsbrief. Afmelden kan ten alle tijde via de link onderaan de ontvangen Nieuwsbrief.
 • OutdoorFriends gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de administratie van de website en de evenementen.
 • Er worden geen andere (persoons)gegevens verwerkt dan de gegevens die je bij OutdoorFriends hebt opgegeven. Leden kunnen hun (persoons)gegevens te allen tijde op de website van OutdoorFriends aanpassen met hun inloggegevens.
 • Persoonlijke profielen zijn alleen te bekijken door andere ingelogde leden.
 • Je gebruikersnaam is op verschillende plekken zichtbaar voor bezoekers van de website.
 • Wanneer je daarvoor (bij het plaatsen van je foto's in je profiel) toestemming geeft, is je (klein afgebeelde) actiefoto regelmatig zichtbaar via de de fotoregels bovenaan de pagina's van de website.
 • Je actiefoto is ook zichtbaar wanneer je zelf een event plaatst op de Agenda, of wanneer je zelf een oproep plaatst op de pagina Leden+Oproepen.
 • OutdoorFriends gebruikt regelmatig foto's en filmpjes van events op de Website en de sociale netwerken, ook als daar personen herkenbaar op staan. Bij zwaar wegende bezwaren zal OutdoorFriends deze foto's en filmpjes verwijderen of aanpassen.
 • OutdorFriends kan teksten en beeldmateriaal verwijderen, wanneer zij niet passend zijn voor deze website.

6. Intellectuele eigendomsrechten en Copyright

 • De vormgeving en inhoud van de website (merknamen, logo's, foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten) zijn het intellectuele eigendom van OutdoorFriends en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van OutdoorFriends.
 • Ook de teksten die leden, aanbieders en gastbloggers op site hebben gezet zijn eigendom van OutdoorFriends. OutdoorFriends kan Events en Verhalen van leden die hebben opgezegd op de website laten staan. Het ledenprofiel kan op verzoek van die leden (geheel of gedeeltelijk) anoniem worden gemaakt.
 • Het is aan iedereen, leden, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om foto's, afbeeldingen, filmpjes of teksten van de website en de sociale netwerken over te nemen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van OutdoorFriends.
 • Door het plaatsen van materiaal (foto's, afbeeldingen, filmpjes, teksten) geef je OutdoorFriends akkoord om dit materiaal te verwerken.
 • Plaats altijd foto's en afbeeldingen die rechtenvrij zijn of die je mag gebruiken. Gebruik je de foto van een website of bedrijf, meld dan de naam erbij en neem de link naar de website op. 
 • Leden, aanbieders en anderen die foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten plaatsen verklaren dat het hun eigen materiaal is, ofwel dat het materiaal vrij te gebruiken is, zonder auteursrechtelijke bescherming. Mochten zich toch problemen met het materiaal voordoen, dan zijn zij zelf de aan te spreken partij.

7. Weigering en uitsluiting

 • OutdoorFriends keurt alle aangeboden events en heeft te allen tijde het recht om events niet op te nemen of de inhoud aan te passen.
 • OutdoorFriends heeft te allen tijde het recht om deelname en lidmaatschappen van personen en organisaties aan de website en aan de events te weigeren, en berichten van personen en organisaties te wijzigen of te verwijderen.
 • OutdoorFriends heeft te allen tijde het recht om deelnemers die tijdens een event of reis overlast of hinder veroorzaken uit te sluiten van verdere deelname. Dit zonder dat OutdoorFriends gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • OutdoorFriends heeft te allen tijde het recht om profielen van leden te verwijderen.

8. Wijzigingen aan Website, voorwaarden en prijzen

 • OutdoorFriends heeft het te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de voorwaarden.
 • Indien OutdoorFriends wijzigingen aanbrengt in de kosten of overige voorwaarden die directe ingrijpende gevolgen hebben voor de leden of aanbieders, zal OutdoorFriends de leden daarover informeren.

9. Toepasselijk recht

 • Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de OutdoorFriends website en de georganiseerde Events.

Opmerkingen en/of vragen

Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog opmerkingen en/of vragen? Je kunt ons bereiken via een e-mail aan info@outdoorfriends.nl t.a.v. Irene den Ouden.

© Mei 2015, OutdoorFriends, Rotterdam