Algemene Voorwaarden voor OutdoorFriends Aanbieders

Welkom bij OutdoorFriends, netwerk voor actieve buitensporters en natuurliefhebbers!

1. Mogelijkheden voor het adverteren en aanbieden van events en reizen

 • Er zijn veel mogelijkheden om te adverteren via OutdoorFriends. We overleggen graag met u over de meest passende vorm en over de zakelijke afspraken.

2. Registratie als aanbieder van OutdoorFriends

 • OutdoorFriends werkt graag samen met aanbieders van passende wandelingen, fietstochten, buitenactiviteiten, weekends, workshops, trainingen en reizen.
 • Wij registreren momenteel geen aanbieders meer met een eigen bedrijfspagina, zoals we in het begin deden. Aanbieders zien we nu als partners, zonder verdere registratie.
 • OutdoorFriends heeft het te allen tijde het recht om aanbiedende organisaties te weigeren, uit te sluiten of van de website te halen, zonder opgaaf van redenen.

3. Organisatie, inschrijving en betaling voor de Events

 • De organisatie van een event of reis kan in handen zijn van een aanbieder, een lid, OutdoorFriends, of een combinatie van deze.
 • Bij ieder event of reis op de agenda staat (in het blauwe blok linksboven) hoe de inschrijving is geregeld:
  • via de website van OutdoorFriends
  • via de website van een (externe) aanbieder (leden betalen rechtstreeks aan de aanbieder)
 • Bij sommige events op de agenda kunnen leden ook hun aanwezigheid op de Facebook pagina aangeven. Dit geldt niet als officiële inschrijving.
 • De aanbieder is verantwoordelijk voor correcte, actuele informatie over het evenement of de reis, zowel op de OutdoorFriends website als op de eigen bedrijfs website
 • Indien de inschrijving loopt via de website van de aanbieder aanvaardt OutdoorFriends geen aansprakelijkheid voor de annuleringen.

4. Aansprakelijkheid

 • Gebruik maken van de website is altijd 100% voor eigen risico van de gebruiker (leden, aanbieders en adverteerders).
 • Deelname aan de events en reizen is eveneens altijd voor 100% voor eigen risico van de deelnemer. Dit geldt onafhankelijk van wie het event initieert en organiseert (een lid, OutdoorFriends of een externe aanbieder).
 • Door inschrijving aan een event of reis verklaart de deelnemer geestelijk en fysiek voldoende gezond te zijn om daar aan deel te nemen.
 • OutdoorFriends is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van een event of reis.
 • Deelnemers wordt dringend aangeraden zelf een passende annulerings- of reisverzekering af te sluiten.
 • Aanbieders van activiteiten zijn verplicht een passende verzekering voor de evenementen, weekends of reizen af te sluiten.
 • OutdoorFriends is geen partij bij een event of reis georganiseerd door een lid of aanbieder. OutdoorFriends faciliteert slechts met de website. De overeenkomst voor het event of de reis wordt gesloten tussen de afnemende partij (lid) en de aanbiedende partij (lid of aanbieder).
 • Als voorwaarden voor inschrijving, deelname en annulering gelden de voorwaarden van de desbetreffende aanbieder.
 • OutdoorFriends zet informatie van derden, over events en reizen e.d., zo juist mogelijk op de website. Maar OutdoorFriends is zeker niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens over prijzen, data, voorwaarden, invulling van programma's, etc.

5. Gebruik van persoonsgegevens door aanbieders

 • Aanbieders mogen de persoonsgegevens van de leden en deelnemers aan de evenementen slechts gebruiken voor administratieve verwerking en niet voor promotie van hun eigen events of reizen.
 • OutdoorFriends wordt door de aanbieders van events en reizen gevrijwaard van aanspraken van leden en derden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 • De vormgeving en inhoud van de website (incl. merknamen, logo's, foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten) zijn het intellectuele eigendom van OutdoorFriends en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van OutdoorFriends.
 • Het is aan iedereen, leden, aanbieders en andere bezoekers van de website, verboden om foto's, afbeeldingen, filmpjes of teksten van de website en de sociale netwerken over te nemen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van OutdoorFriends.
 • Door het plaatsen van materiaal (foto's, afbeeldingen, filmpjes, teksten) geeft u OutdoorFriends akkoord om dit materiaal te verwerken.
 • Leden, aanbieders en anderen die foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten plaatsen verklaren dat het hun eigen materiaal is, ofwel dat het materiaal vrij te gebruiken is, zonder auteursrechtelijke bescherming. Mochten zich toch problemen met het materiaal voordoen, dan zijn zij zelf de aan te spreken partij.

7. Weigering en uitsluiting

 • OutdoorFriends heeft het te allen tijde het recht om deelname en lidmaatschappen van personen en organisaties aan de website en aan de events te weigeren, en berichten van personen en organisaties te wijzigen of te verwijderen.
 • OutdoorFriends heeft te allen tijde het recht om deelnemers die tijdens een event of reis overlast of hinder veroorzaken uit te sluiten van verdere deelname. Dit zonder dat OutdoorFriends gehouden is tot enige schadevergoeding.

8. Wijzigingen aan Website, voorwaarden en prijzen

 • OutdoorFriends heeft het te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de voorwaarden.
 • Indien OutdoorFriends wijzigingen aanbrengt in de kosten of overige voorwaarden die directe ingrijpende gevolgen hebben voor de leden of aanbieders, zal OutdoorFriends de leden of aanbieders daarover informeren en opnieuw vragen akkoord te gaan met de voorwaarden.

9. Toepasselijk recht

 • Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de OutdoorFriends website en de georganiseerde Events.

Opmerkingen en/of vragen
Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog opmerkingen en/of vragen? U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@outdoorfriends.nl.

 
© Sept 2011 - April 2015, OutdoorFriends, Rotterdam
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 23 april 2015