Privacy statement van OutdoorFriends

PRIVACY STATEMENT VAN OUTDOORFRIENDS

Activiteitensite OutdoorFriends behandelt en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg. Om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 hebben we deze Privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op alle door OutdoorFriends geleverde producten en diensten.

Wanneer je je als bezoeker registreert op onze website of op een andere manier contact hebt, legt OutdoorFriends gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de taken waarvoor de website is bedoeld. In de eerste plaats is dat: het met elkaar in contact brengen van mensen die graag wandelen, fietsen, of andere buitensporten ondernemen.

Op deze pagina lees je welke persoonlijke gegevens wij verwerken, waarom we deze gegevens gebruiken, en hoe je zelf je gegevens kunt wijzigen, onzichtbaar maken of verwijderen. Ook lichten we toe hoe en waarom we cookies verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken, sinds we niet meer met lidmaatschappen werken (sinds eind 2014), geen persoonsgegevens. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

OutdoorFriends verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op de site van OutdoorFriends tref je een aantal links aan naar andere websites. OutdoorFriends draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies - in kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

OutdoorFriends gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken en voor jouw gebruiksgemak.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies bevatten informatie over de wijze waarop jij de website gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt en jouw voorkeursinstellingen). Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd.

OutdoorFriends website gebruikt deze cookies:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een goede werking van de website.
  • Analytische cookies: met deze cookies verbeteren we de kwaliteit en effectiviteit van de website.
  • Tracking cookies (Google Analytics. AddThis, Facebook, Pingdom,TradeTracker): deze cookies volgen het internetgedrag van de gebruiker.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Wanneer je cookies weigert is het mogelijk dat je niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiliging

OutdoorFriends hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. OutdoorFriends heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij OutdoorFriends toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval OutdoorFriends gebruik maakt van de diensten van derden, zal OutdoorFriends in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal OutdoorFriends jou hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je u indienen via info@outdoorfriends.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kan je contact met ons opnemen, via info@outdoorfriends.nl

Wijzigingen
OutdoorFriends behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van OutdoorFriends.

Deze privacystatement is bijgewerkt op 16 juli 2018.