Privacy statement van OutdoorFriends

PRVACY STATEMENT VAN OUTDOORFRIENDS
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 maart 2012
 

Inleiding
De bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website is voor OutdoorFriends van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u zich als bezoeker registreert op deze website of op enige andere wijze contact heeft met OutdoorFriends, legt OutdoorFriends gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de taken waarvoor de website is bedoeld.

Derden
OutdoorFriends zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen. Alleen wanneer dat voor de organisatie van events noodzakelijk is, kunnen de basis contactgegevens worden verstrekt aan de organisatoren.

Surfgedrag
Op de website van OutdoorFriends worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website en de informatie te optimaliseren. Zo kan OutdoorFriends haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, over de wijze waarop u de website gebruikt. De website instrueert de webbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Links naar andere websites
Op de site van OutdoorFriends treft u een aantal links aan naar andere websites. OutdoorFriends draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
OutdoorFriends behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van OutdoorFriends.

Opmerkingen en/of vragen
Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog opmerkingen en/of vragen hebben dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@outdoorfriends.nl.